Tarievenlijst per 1 januari 2021

Zitting Fysiotherapie 34,07
Zitting Fysiotherapie aan huis 46,07
Zitting Fysiotherapie in een instelling 40,07
Screening, intake en onderzoek fysiotherapie 55,17
Intake en onderzoek na verwijzing  41,54
Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing met toeslag voor behandeling aan huis 53,54
Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing met toeslag voor behandeling in een instelling 47,54
Niet nagekomen afspraak  34,07
Fysiotherapeutische rapportage 97,95