Tarievenlijst per 1 januari 2020

Zitting Fysiotherapie 31,84
Zitting Fysiotherapie aan huis 43,84
Zitting Fysiotherapie in een instelling 37,84
Screening, intake en onderzoek fysiotherapie 51,56
Intake en onderzoek na verwijzing  38,82
Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing met toeslag voor behandeling aan huis 50,82
Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing met toeslag voor behandeling in een instelling 44,82
Niet nagekomen afspraak  31,84
Fysiotherapeutische rapportage 97,95